accelleron-industries.com Privacy- en cookiebeleid

Laatst bijgewerkt: 18 juni 2018 

Privacy

Accelleron vindt privacy een belangrijke kwestie, dus bouwen en beheren we onze onlineservices met inachtneming van de privacybescherming. 

Dit Privacybeleid ("Kennisgeving") beschrijft de soorten persoonlijke informatie die wij van u verzamelen als u onze website gebruikt, hoe wij die informatie verzamelen en verwerken, met wie wij deze delen en bepaalde rechten die u hebt met betrekking tot die informatie. Deze Kennisgeving is van toepassing op de website accelleron-industries.com die eigendom zijn van en worden beheerd door Turbo Systems Switzerland Ltd. 

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Accelleron is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Accelleron verwijst naar Turbo Systems Switzerland Ltd en haar dochterondernemingen. Informatie over alle dochterondernemingen van Accelleron is te vinden in de bijlage aan het einde van deze pagina. Voor de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is de beheerder van uw gegevens de Accelleron-partner die diensten levert of met u communiceert. Deze kennisgeving is van toepassing op al deze bedrijven. 

Verzameling van uw persoonsgegevens

We kunnen beperkte persoonsgegevens verzamelen die uw browser beschikbaar stelt aan onze website als u de website bezoekt. Deze loginformatie omvat uw Internet Protocol-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw bezoek en één of meer cookies die uw browser uniek kunnen identificeren (zie het gedeelte Cookies hieronder voor meer informatie). We gebruiken deze informatie om het gedrag van gebruikers beter te begrijpen zodat we ons aanbod verder kunnen verbeteren en om kwaadaardig gebruik zoals hacking en denial of service-aanvallen te voorkomen. 

Voor sommige van onze diensten moet u zich registreren voor een account. We zullen u om enkele persoonsgegevens vragen om een account aan te maken en we zullen die informatie gebruiken om de service te verstrekken. Voor bepaalde services kunnen we om creditcard- of andere betaalinformatie vragen die we in gecodeerde vorm op beveiligde servers opslaan. 

Als we u om aanvullende persoonsgegevens vragen, zullen we u op dat moment informeren over de soorten informatie die we verzamelen, hoe we deze gebruiken, met wie we deze delen en hoe lang we deze bewaren. We hopen dat dit u zal helpen een weloverwogen beslissing te nemen over het delen van uw persoonsgegevens met ons. 

We zullen de persoonlijke informatie die u verstrekt alleen gebruiken om het doel te bereiken waarvoor we de informatie hebben verkregen. Uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld direct marketing, tenzij we u daarvan op de hoogte hebben gesteld en, waar wettelijk vereist, wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen. 

Door gebruiker gegenereerde content

Wij bieden bepaalde diensten waar u informatie op de website kunt plaatsen die vervolgens beschikbaar is voor andere bezoekers van de website. Voorbeelden zijn discussieforums en opmerkingen op blogs. 

Bij het plaatsen van een bericht wordt basisinformatie die u identificeert als de plaatser beschikbaar gesteld aan andere bezoekers samen met de geplaatste informatie. Deze informatie omvat uw naam of alias en kan, indien relevant, andere informatie bevatten zoals uw land of de naam van het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkt. U kunt deze gegevens inzien in uw gebruikersprofiel en kunt bepalen wat er in uw berichten wordt weergegeven. 

We kunnen ook statistische, reputationele en andere soortgelijke informatie weergeven met betrekking tot uw gebruikersaccount. Voorbeelden zijn het aantal geplaatste forumberichten of een beoordeling die aantoont hoe nuttig andere bezoekers uw berichten vinden. Zie voor meer informatie de helppagina's voor elke service. 

Informatie delen

We kunnen dergelijke informatie delen in een van de volgende beperkte omstandigheden: 

  • We hebben uw uitdrukkelijke en gedocumenteerde toestemming. 

  • Wij verstrekken dergelijke informatie aan vertrouwde bedrijven of personen met als enig doel dat ze uw verzoek namens ons verwerken. Wanneer dit is gebeurd, is dit onderhevig aan overeenkomsten die deze partijen verplichten om dergelijke informatie alleen volgens onze instructies en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen te verwerken en u zult hierover op gepaste wijze worden geïnformeerd. 

  • We concluderen dat we wettelijk verplicht zijn of in goed vertrouwen geloven dat toegang, behoud of openbaarmaking van dergelijke informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Accelleron, haar gebruikers of het publiek te beschermen. 

We zullen uw persoonsgegevens delen met onze gelieerde ondernemingen om u onze services te bieden zoals beschreven in deze Kennisgeving. In de onderstaande lijst vindt u meer informatie over onze groepsentiteiten. We blijven beleids- en veiligheidsmaatregelen implementeren binnen alle Accelleron-bedrijven in de landen waar we actief zijn om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie in alle gevallen wordt opgeslagen en verwerkt volgens dezelfde privacy- en beveiligingsnormen. Wanneer uw persoonsgegevens worden overgedragen aan onze gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte of aan een gebied zonder een besluit van de Europese Commissie dat adequate veiligheidsmaatregelen biedt, dan zal dit worden behandeld in de relevante kennisgeving en zullen wij uw toestemming vragen indien vereist door de toepasselijke wet inzake gegevensbescherming. 

In het geval van een overdracht van eigendom van delen van Accelleron, zoals een werving door of fusie met een ander bedrijf, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en (indien wettelijk vereist) om uw toestemming vragen voordat persoonsgegevens worden overgedragen en daardoor worden onderworpen aan een ander privacybeleid. 

We kunnen uw persoonsgegevens delen tussen sommige serviceproviders en partners in zoverre dit nodig is om u een naadloze ervaring te bieden en om de kwaliteit van onze services te verbeteren. Sommige van deze partners kunnen gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als het land waar u woont en niet worden erkend door de Europese Commissie voor het bieden van een adequaat niveau van gegevensbescherming. Wij geven alleen persoonlijke informatie aan deze landen door, onder voorbehoud van veiligheidsmaatregelen die de bescherming van uw persoonlijke informatie garanderen, zoals de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie. 

We zullen uw persoonlijke informatie niet openbaar maken aan andere personen of niet-gelieerde bedrijven, behalve onder de beperkte omstandigheden die worden beschreven in dit beleid of met uw toestemming. 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Tenzij anders vermeld in de privacyverklaring voor de betreffende service, bewaren wij uw gegevens gedurende de minimale tijd die nodig is om aan de doeleinden te voldoen waarvoor we de gegevens hebben verzameld, waaronder het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten (inclusief waar nodig om Accelleron te verdedigen tegen juridische claims). Als we bijvoorbeeld uw persoonsgegevens vragen als u zich aanmeldt voor een seminar, bewaren we uw gegevens tot het seminar voorbij is plus een redelijke periode daarna om te kunnen reageren op vragen of klachten. Zodra uw gegevens niet meer nodig zijn, zullen we deze permanent verwijderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

Informatiebeveiliging

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om ons te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. 

We beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot Accelleron-medewerkers die deze informatie nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen of om onze diensten te leveren. 

Links

De externe sites met links vanaf de Accelleron-websites zijn ontwikkeld door personen over wie Accelleron geen zeggenschap heeft. Deze andere sites kunnen hun eigen cookies op uw computer plaatsen, gegevens verzamelen of om persoonlijke informatie vragen. Raadpleeg de privacyverklaring op elke site voor meer informatie. 

Uw rechten

U hebt het recht om: 

  • eventuele fouten in uw persoonsgegevens te corrigeren of bij te werken, 

  • een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die we hebben, 

  • uw persoonsgegevens te verwijderen waarvan wij niet langer een wettige reden hebben om ze te gebruiken, 

  • uw persoonsgegevens door te geven aan een nieuwe leverancier (indien van toepassing), 

  • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van de legitieme belangen (op voorwaarde dat onze redenen voor de verwerking niet opwegen tegen eventuele schending van uw privacyrechten) of beperken hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken terwijl een klacht wordt onderzocht, 

u kunt een dergelijk verzoek indienen op de privacypagina van accelleron-industries.com. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we de bovenstaande rechten beperken om het openbaar belang (bijvoorbeeld het voorkomen of opsporen van criminaliteit) en onze belangen (bijvoorbeeld het behouden van wettelijk privilege) te beschermen. 

Als we om uw toestemming hebben gevraagd om uw gegevens voor een bepaald doel te mogen gebruiken, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment weer intrekken. Dit kan gedaan worden door in te loggen op uw account, op een link voor afmelden te klikken of door de privacypagina van accelleron0-industries.com te bezoeken. In dergelijke gevallen stoppen we met het gebruik van uw gegevens voor het opgegeven doel en verwijderen we de gegevens. 

Als u een klacht wilt indienen over hoe wij uw persoonlijke gegevens hebben verwerkt, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door uw klacht in te dienen op de privacypagina van accelleron-industries.com

Cookies

We gebruiken cookies om de kwaliteit van onze service te verbeteren en om beter te begrijpen hoe personen onze websites gebruiken. We doen dit door gebruikersvoorkeuren op te slaan in cookies en door gebruikerstrends en -patronen bij te houden van hoe bezoekers door onze sites navigeren. We gebruiken cookies om bezoekers van elkaar te onderscheiden door een willekeurige anonieme identificator toe te wijzen aan elke bezoeker. We gebruiken deze informatie om het aantal bezoekers te tellen, om inzicht te krijgen in de populariteit van onze content en om te zien hoe mensen de website gebruiken. 

U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of een melding te krijgen als een cookie wordt verzonden. Sommige functies of services op onze websites werken mogelijk niet goed zonder cookies. 

Cookies specifiek voor de Accelleron-website

De website van Accelleron gebruikt zowel "first party"-cookies (cookies ingesteld door de Accelleron-website) als "third party"-cookies (cookies ingesteld door een website van een derde partij die een service verleent voor de Accelleron-website). We gebruiken first party-cookies voor het opslaan van voorkeuren, het volgen van gebruikstrends en -patronen met behulp van providers van webstatistieken en voor het opslaan van gegevens die nodig zijn tijdens uw bezoek aan de website (bijvoorbeeld de inhoud van uw winkelwagen).  

De onderstaande tabel beschrijft de webtracking-cookies die worden gebruikt door de Accelleron-website. 

 
Aanbieder van de cookieSoort cookieDoel van de cookie
Google AnalyticsFirst partyWebanalyse (anonieme gebruiksstatistieken)
New RelicFirst partyPrestatiemonitoring (anonieme statistieken over hoe snel onze pagina's worden geladen voor gebruikers uit verschillende delen van de wereld)
OptimizelyFirst partyA/B testen van nieuwe functies van de website (anoniem)
Crazy EggFirst partyGebruikersgedragsanalyse (anonieme gegevens over hoe gebruikers scrollen en de pagina gebruiken)
wiredmindsFirst partyAnonieme gebruiksprofielen voor het genereren van leads (identificeren van welke bedrijven onze bezoekers afkomstig zijn)
Pardot by SalesForceFirst partyAnonieme gebruiksprofielen voor het genereren van leads en marketingcampagnebeheer
MarketoFirst party
Anonieme gebruiksprofielen voor het genereren van leads en marketingcampagnebeheer
Salesforce Marketing CloudFirst partyDienst voor marketingautomatisering Traceert activiteit van e-mail en via onze onlinekanalen.

Wijzigingen in dit beleid

Let op: dit privacybeleid zal van tijd tot tijd veranderen. We verwachten dat de meeste wijzigingen van ondergeschikt belang zijn maar er kunnen significantere wijzigingen worden aangebracht. Waar gepast en mogelijk zullen we u per e-mail op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen. De versie wordt bovenaan de pagina vermeld. 

Contact met ons opnemen

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Kennisgeving, dan kunt u ze op de privacypagina van accelleron-industries.com indienen. 

Bijlage - lijst met dochterondernemingen van Accelleron

accelleron-industries.com/privacy-policy/subsidiaries