accelleron-industries.com Privatlivs- og cookiepolitik

Last updated: June 18, 2018

Privatlivspolitik

Accelleron anser privatlivspolitik for at være vigtigt, hvorfor vi opbygger og driver vores on-line tjenester, så de beskytter privatlivet.

Denne Privatlivspolitik (”Politik”) viser en liste over den type personoplysninger, som vi indsamler fra dig, når du benytter vores hjemmeside; hvordan vi indsamler og behandler oplysningerne; hvem vi deler oplysningerne med; og visse rettigheder, du har i forhold til disse oplysninger. Politikken gælder for hjemmesiderne accelleron-industries.com, som ejes og drives af Turbo Systems Switzerland Ltd.

Hvem er ansvarlig for dine personoplysninger?

Accelleron er ansvarlig for dine personoplysninger. Accelleron refererer til Turbo Systems Switzerland Ltd og dette selskabs datterselskaber. Oplysninger om alle Accelleron's datterselskaber findes i slutningen af denne tekst. For så vidt angår gældende databeskyttelseslov, er den dataansvarlige det Accelleron datterselskab, som yder tjenesteydelser eller kommunikerer med dig. Denne Politik gælder alle sådanne selskaber.

Indsamling af dine personoplysninger

Vi kan indsamle begrænsede personoplysninger, som din browser gør tilgængelig ved dit besøg på vores hjemmeside. Disse oplysninger omfatter din IP-adresse, browsertype, browsersprog, dato og tidspunkt for dit besøg og en eller flere cookies, der kan identificere din browser (for yderligere oplysninger se afsnittet om cookies nedenfor). Vi benytter disse oplysninger til en bedre forståelse af brugernes adfærd, for på den måde fortsat at forbedre vores tilbud såvel som at forhindre ondsindet brug, fx hacking og overbelastningsangreb.

 

 

Nogle af vores tjenester kræver, at du registrerer dig. Vi beder om nogle personoplysninger for at kunne oprette en konto, og vi benytter oplysningerne til at yde servicen. For visse tjenesteydelser beder vi om kreditkortoplysninger eller andre betalingsoplysninger. Disse oplysninger opbevarer vi krypteret på sikre servere.
Når vi beder om yderligere personoplysninger, vil vi på det givne tidspunkt informere dig om, hvilke typer af oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger oplysningerne, hvem vi deler dem med, og hvor længe vi opbevarer dem. Vi håber, at dette vil hjælpe dig til at tage en kompetent beslutning om deling af dine personoplysninger med os.

Vi bruger kun dine personoplysninger til at opfylde formålet, hvortil vi fik oplysninger. Dine oplysninger vil ikke blive brugt til andre formål, såsom markedsføring, medmindre vi har informeret dig, og – hvor lovgivningen kræver det – fået dit udtrykkelige samtykke.

Brugerindhold

Vi tilbyder visse tjenesteydelser, hvor du kan lægge oplysninger på nettet, som så bliver tilgængelige for andre besøgene på hjemmesiden. Det drejer sig fx om diskussionsforum og kommentarer på blogs.

Når du lægger noget på nettet, så vil basisoplysninger, der identificerer dig som den, der lægger noget på nettet, blive gjort tilgængelige for andre besøgende sammen med de oplysninger, du har lagt på nettet. Sådanne oplysninger er dit navn eller alias, og hvor det er relevant, kan det omfatte andre oplysninger som fx dit land eller navnet på den virksomhed, hvor du arbejder. Du har kontrol over disse oplysninger i din brugerprofil og kan her kontrollere, hvad der bliver vist, når du lægger noget på nettet.

Vi kan også vise statistiske, omdømmemæssige og andre lignende oplysninger i forhold til din konto. Det kan være antallet af indlæg i fora eller andres bedømmelse af, hvor brugbare dine indlæg har været. Tjek hjælp-siderne for yderligere detaljer.

Deling af oplysninger

Vi kan dele oplysningerne under enhver af følgende omstændigheder:

  • Vi har dit udtrykkelige skriftlige samtykke
  • Vi giver oplysningerne til betroede forretninger eller personer med det ene formål at behandle din henvendelse på vores vegne. Når dette er gjort, er det på betingelse af aftaler, der forpligter sådanne parter til kun at behandle oplysningerne på vores instruktion og under overholdelse af gældende databeskyttelseslovgivning samt passende fortrolighed og sikkerhedsforanstaltninger, og du vil modtage passende information.
  • Vi konkluderer, at loven kræver det, eller vi er i god tro om at adgang til, beskyttelse eller offentliggørelse af sådanne oplysninger er nødvendige til beskyttelse af Accelleron’s, vores brugeres eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed.

Vi deler dine personoplysninger med vores datterselskaber med det formål at yde dig den service, der er beskrevet i denne Politik. Du kan se flere oplysninger om vores datterselskaber i listen nedenfor. Vi implementerer fortsat politikker og sikkerhedsforanstaltninger i alle Accelleron-selskaber i de lande, hvor vi driver virksomhed, for at sikre, at personoplysninger opbevares og behandles i henhold til de samme privatlivs- og sikkerhedsstandarder. Når dine personoplysninger overføres til vores datterselskaber uden for EØS-området eller til et område uden en EU-afgørelse, om at passende sikkerhedsforanstaltninger er til stede, vil dette være dækket i den relevante informationsmeddelelse, og vi vil indhente dit samtykke, hvor det er påkrævet af gældende databeskyttelseslovgivning.

I tilfælde af overdragelse af ejerskab af dele af Accelleron, fx opkøb eller fusion med et andet selskab, vil vi give dig meddelelse herom, og (hvor påkrævet af lovgivningen) bede om dit samtykke, før dine personoplysninger overdrages og dermed bliver underlagt en anden privatlivspolitik.

Vi deler måske dine personoplysninger med nogle serviceudbydere og partnere i den udstrækning, det er nødvendigt for at give dig en problemfri oplevelse og forbedre kvaliteten af vores service. Nogle af disse partnere kan have hjemsted i lande uden for EØS-området, som ikke yder det samme niveau af databeskyttelse, som det land, hvor du har hjemsted. Derudover er sådanne lande måske ikke anerkendt af Europakommissionen som værende lande, der yder et passende niveau af databeskyttelse. Vi overfører kun personoplysninger til sådanne lande under forudsætning af sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer beskyttelsen af dine personoplysninger, som fx Europakommissionens godkendte standardklausuler.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre eller ikke-tilknyttede virksomheder, undtagen i de begrænsede tilfælde, der er beskrevet i denne Politik eller med dit samtykke.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Medmindre andet fremgår af privatlivsmeddelelsen til den relevante service, opbevarer vi dine oplysninger i den minimums-tid, der er krævet for at kunne opfylde formålet, hvortil vi indhentede oplysningerne, herunder formålet om at tilfredsstille ethvert lovligt krav, regnskabskrav eller rapporteringskrav (herunder om nødvendigt for Accelleron som forsvar mod retskrav). For eksempel kan vi bede om dine personoplysninger, når du registrerer dig til et kursus. Vi beholder dine oplysninger indtil kurset er gennemført og en passende periode herefter for at kunne besvare spørgsmål eller klager. Når dine oplysninger ikke længere er krævet, vil vi slette oplysningerne for altid i henhold til gældende lovgivning.

Sikkerhed

Vi tager de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse mod uautoriseret adgang til eller ændring af, offentliggørelse eller tilintetgørelse af personoplysninger.

Vi begrænser adgangen til dine personoplysninger til Accelleron-medarbejdere, der har behov for oplysningerne for at kunne besvare din henvendelse eller levere vores service.

Links

Accelleron’s hjemmeside linker til eksterne hjemmesider, der er udviklet af personer, som Accelleron ikke har kontrol over. Disse eksterne hjemmesider kan have deres egen cookie-politik, indsamle data eller anmode om personoplysninger. Læs venligst privatlivspolitikken på hver hjemmeside for yderligere oplysninger.

Dine rettigheder

Du har ret til at

  • berigtiget enhver fejl og ajourført dine personoplysninger
  • modtage en kopi af dine personoplysninger, som vi opbevarer
  • få slettet dine personoplysninger, som vi ikke længere har en lovlig grund til at bruge
  • flytte dine personoplysninger til en ny leverandør (eventuelt)
  • klage over behandlingen af dine personoplysninger baseret på legitime interesser (forudsat at vores behandling ikke vejer tungere end  dine rettigheder om beskyttelse af privatlivet), eller begrænse, hvordan vi benytter dine personoplysninger, medens en klage undersøges.

Du kan lave en sådan anmodning her: accelleron-industries.com Privacy Page. I nogle tilfælde er vi nødsaget til at begrænse ovennævnte rettigheder for at beskytte offentlighedens interesser (fx forebyggelse eller opdagelse af kriminalitet) og vores interesser (fx vedligeholdelse af lovlige privilegier).

I de tilfælde, hvor vi har bedt om dit samtykke af brugen af dine personoplysninger til et specifikt formål, kan du trække dit samtykke tilbage når som helst. Du kan gøre det ved at logge ind på din konto, klikke på afmeld-linket eller via accelleron-industries.com Privacy Page. I sådanne tilfælde vil vi ophøre med at benytte dine oplysninger til de specificere formål og slette dem.

Hvis du vil indgive en klage om, hvordan vi har behandlet dine personoplysninger, kan du kontakte vores Data Protection Officer ved at indgive din klage via accelleron-industries.com Privacy Page.

Cookies

Du kan sætte din browser op til at sige nej til alle cookies eller til at indikere, hvornår en cookie sendes. Dog kan det være, at nogle faktorer eller services på vores hjemmesider ikke fungerer korrekt uden cookies.

Specifikke cookies til Accelleron hjemmesider

Accelleron’s hjemmesider benytter både ”førstepart” cookies (cookies opsat af Accelleron’s hjemmeside) og ”tredjepart” cookies (cookies opsat af en tredjeparts hjemmeside, der yder en service til Accelleron’s hjemmeside). Vi benytter førstepart cookies til opbevaring af indstillinger, sporing af brugertendenser og mønstre med hjælp fra leverandører af internetstatistik og til opbevaring af data, der er nødvendige under hele dit besøg på hjemmesiden (fx indholdet i din indkøbskurv).

Tabellen neden for beskriver de internet sporingscookies, som benyttes på Accelleron’s hjemmeside.

Crazy EggFørstepartAnalyse af brugeradfærd (anonyme data om hvordan brugere scroller og benytter siden)
wiredmindsFørstepartAnonymiserede brugerprofiler til førende generationsformål (identificering af, hvilke virksomheder vores brugere kommer fra)
Pardot by SalesForceFørstepartAnonymiserede brugerprofiler til førende generationsformål og styrelse af markedsføringskampagner
MarketoFørstepart
Anonymiserede brugerprofiler til førende generationsformål og styrelse af markedsføringskampagner 
Salesforce Marketing CloudFørstepartAutomatiseret markedsføringskampagne. Sporer aktivitet fra e-mails og på tværs af vores online kanaler.

Ændringer til denne Politik

Denne Privatlivspolitik kan ændre sig fra tid til anden. Vi forventer, at de fleste ændringer er mindre, men der kan være ændringer, der er mere vigtige. Hvor det er passende og muligt, vil vi informere dig om sådanne ændringer pr. e-mail. Hver version har sin egen dato i toppen af dokumentet.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Politik, så indgiv dem via accelleron-industries.com Privacy Page.

Oversigt over Accelleron’s datterselskaber

accelleron-industries.com/privacy-policy/subsidiaries