Πολιτική Διασφάλισης Απορρήτου και Cookies της Αccelleron

Τελευταία ενημέρωση: 18 Ιουνίου 2018 


Διασφάλιση απορρήτου


Η Accelleron θεωρεί ότι το απόρρητο είναι σημαντικό ζήτημα, επομένως δημιουργούμε και λειτουργούμε τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της ιδιωτικής ζωής.
H παρούσα Πολιτική Απορρήτου (η "Ανακοίνωση") καθορίζει τους τύπους προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε από εσάς όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών, τα άτομα με τα οποία τις μοιραζόμαστε και ορισμένα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες. Η παρούσα Ανακοίνωση ισχύει για τις ιστοσελίδες accelleron-industries.com που ανήκουν και λειτουργούν από την Turbo Systems Switzerland Ltd.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας;


Η Accelleron είναι υπεύθυνη για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Η Accelleron αναφέρεται στην Turbo Systems Switzerland Ltd και στις θυγατρικές της εταιρείες. Πληροφορίες σχετικά με όλες τις θυγατρικές της Accelleron μπορείτε να βρείτε στο προσάρτημα στο τέλος αυτής της σελίδας. Για σκοπούς της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας θα είναι η θυγατρική της Accelleron η οποία παρέχει υπηρεσίες ή επικοινωνεί με εσάς. Η παρούσα ανακοίνωση ισχύει για όλες αυτές τις εταιρείες.

Συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα


Ενδέχεται να συλλέξουμε περιορισμένο αριθμό δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το πρόγραμμα περιήγησης σας καθιστά διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας όταν την επισκέπτεστε. Αυτές οι πληροφορίες σύνδεσης περιλαμβάνουν τη Διεύθυνση Πρωτοκόλλου του Διαδικτύου, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, την ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης σας και ένα ή περισσότερα cookies που μπορεί να ταυτοποιήσουν το πρόγραμμα περιήγησής σας (για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Cookies παρακάτω). Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά των χρηστών προκειμένου να βελτιώσουμε περαιτέρω τις προσφορές μας, καθώς και για να αποτρέψουμε την κακόβουλη χρήση, όπως επιθέσεις hacking και άρνησης υπηρεσιών.

Ορισμένες από τις υπηρεσίες μας απαιτούν να εγγραφείτε για τη δημιουργία ενός λογαριασμού. Η Accelleron σας ζητάει ορισμένες προσωπικές πληροφορίες προκειμένου να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό και χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για την παροχή της υπηρεσίας. Για ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να ζητήσουμε στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή άλλα στοιχεία πληρωμής, τα οποία διατηρούμε σε κρυπτογραφημένη μορφή σε ασφαλείς διακομιστές.

Όταν σας ζητάμε να παράσχετε πρόσθετα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα σας ενημερώσουμε εκείνη τη στιγμή σχετικά με τους τύπους πληροφοριών που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιούμε, τα άτομα με τα οποία τις μοιραζόμαστε και για πόσο διάστημα θα τις έχουμε αποθηκευμένες. Ελπίζουμε ότι αυτό θα σας βοηθήσει να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με την κοινοποίηση των προσωπικών πληροφοριών σας σε εμάς.

Θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε μόνο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο αποκτήσαμε τις πληροφορίες. Τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, όπως είναι το άμεσο μάρκετινγκ, εκτός εάν σας έχουμε ειδοποιήσει και έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται από τον νόμο.

Το περιεχόμενο που δημιουργείται από το χρήστη


Προσφέρουμε ορισμένες υπηρεσίες όπου μπορείτε να αναρτάτε πληροφορίες στον δικτυακό τόπο, οι οποίες στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμες σε άλλους επισκέπτες του δικτυακού τόπου. Παραδείγματα είναι τα φόρουμ συζήτησης και τα σχόλια σε ιστολόγια.

Όταν κάνετε μια ανάρτηση, οι βασικές πληροφορίες που προσδιορίζουν εσάς ως το πρόσωπο που έκανε την ανάρτηση είναι διαθέσιμες σε άλλους επισκέπτες μαζί με τις αναρτημένες πληροφορίες σας. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν το όνομά ή ψευδώνυμο σας, και όπου χρειάζεται, μπορεί να περιλαμβάνουν άλλες πληροφορίες, όπως τη χώρα σας ή το όνομα της εταιρείας ή του οργανισμού για τον οποίο εργάζεστε. Έχετε τον έλεγχο αυτών των δεδομένων στο προφίλ χρήστη και μπορείτε να ελέγξετε τι θα εμφανίζεται στις αναρτήσεις σας.

Ενδέχεται επίσης να εμφανίσουμε στατιστικές και άλλες παρόμοιες πληροφορίες που σχετίζονται με το λογαριασμό χρήστη σας. Παραδείγματα είναι ο αριθμός των δημοσιεύσεων που έχετε δημοσιεύσει στο φόρουμ ή μια αξιολόγηση που δείχνει πόσο χρήσιμες έχουν αξιολογήσει άλλοι επισκέπτες τις αναρτήσεις σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις σελίδες βοήθειας για κάθε υπηρεσία.

Κοινοποίηση πληροφοριών


Μπορούμε να κοινοποιούμε τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιστάσεις:

  • Έχουμε την ρητή και τεκμηριωμένη συγκατάθεσή σας.
  • Παρέχουμε τέτοιες πληροφορίες σε αξιόπιστες επιχειρήσεις ή πρόσωπα με μοναδικό σκοπό την επεξεργασία του αιτήματός σας για λογαριασμό μας. Όταν γίνει αυτό, υπόκειται σε συμφωνίες που υποχρεώνουν τα μέρη αυτά να επεξεργάζονται τις εν λόγω πληροφορίες μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και τα κατάλληλα μέτρα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας και να ενημερώνεστε δεόντως.
  • Καταλήγουμε στο ότι απαιτείται από τον νόμο ή θεωρούμε με καλή πίστη πως η πρόσβαση, η διατήρηση ή η αποκάλυψη των εν λόγω πληροφοριών είναι εύλογα αναγκαία για την προστασία των δικαιωμάτων, της περιουσίας ή της ασφάλειας της Accelleron, των χρηστών της και του κοινού.

Θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τις θυγατρικές μας προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, όπως περιγράφεται στην παρούσα Ανακοίνωση. Μπορείτε να δείτε περισσότερα για τις οντότητες του Ομίλου μας στην παραπάνω λίστα. Συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε πολιτικές και διασφαλίσεις σε όλες τις εταιρείες Accelleron στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε, για να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές πληροφορίες αποθηκεύονται και επεξεργάζονται σύμφωνα με τα ίδια πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας σε όλες τις περιπτώσεις. Όταν τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται στις θυγατρικές μας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε μια περιοχή χωρίς απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι παρέχονται επαρκείς διασφαλίσεις, αυτό θα περιληφθεί στη σχετική ενημερωτική ανακοίνωση και θα ζητάμε τη συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασία δεδομένων.

Σε περίπτωση μεταβίβασης κυριότητας τμημάτων της Turbo Systems Switzerland Ltd., όπως στην περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης με άλλη εταιρεία, θα σας ειδοποιήσουμε και θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας (όπου απαιτείται από τον νόμο) προτού διαβιβαστούν οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και έτσι θα υπόκεινται σε διαφορετική πολιτική απορρήτου.

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ ορισμένων παρόχων υπηρεσιών και συνεργατών στον βαθμό που είναι απαραίτητο, προκειμένου να σας προσφέρουμε μια απρόσκοπτη εμπειρία και να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Μερικοί από αυτούς τους συνεργάτες ενδέχεται να βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου οι οποίες δεν παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων με τη χώρα στην οποία διαμένετε και δεν αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως παρέχοντες ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Μεταφέρουμε μόνο προσωπικές πληροφορίες σε αυτές τις χώρες υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων, όπως οι εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες.

Δεν αποκαλύπτουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε άλλα άτομα ή σε μη συνδεδεμένες εταιρείες, εκτός από τις περιορισμένες περιστάσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική ή με τη συγκατάθεσή σας.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας;


Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ανακοίνωση περί απορρήτου για τη σχετική υπηρεσία, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών ικανοποίησης οποιωνδήποτε νομικών, λογιστικών υποχρεώσεων ή αναφορών (συμπεριλαμβανομένου του αναγκαίου για την Accelleron να προστατευτεί έναντι νομικών αξιώσεων). Για παράδειγμα, εάν ζητάμε τα προσωπικά σας στοιχεία κατά την εγγραφή σας σε ένα σεμινάριο, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας μέχρι να ολοκληρωθεί το σεμινάριο και για ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις ή παράπονα. Μόλις τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα, θα τα διαγράψουμε οριστικά σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.

Ασφάλεια πληροφοριών


Λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, αποκάλυψη ή καταστροφή των δεδομένων.
Περιορίζουμε την πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στους υπαλλήλους της Accelleron, οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να ικανοποιούν τα αιτήματά σας ή να παράσχουν τις υπηρεσίες μας.

Σύνδεσμοι


Οι εξωτερικοί δικτυακοί τόποι με τους οποίους γίνεται σύνδεση από τους δικτυακούς τόπους της Accelleron αναπτύσσονται από ανθρώπους στους οποίους η Accelleron δεν ασκεί κανένα έλεγχο. Οι εν λόγω δικτυακοί τόποι ενδέχεται να τοποθετούν τα δικά τους cookies στον υπολογιστή σας, να συλλέγουν δεδομένα ή να ζητούν προσωπικά στοιχεία. Ανατρέξτε στην ανακοίνωση απορρήτου σε κάθε ιστοσελίδα για περισσότερες πληροφορίες.

Τα δικαιώματά σας


Έχετε το δικαίωμα:
  • να διορθώσετε οποιοδήποτε λάθος στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή να τα ενημερώσετε,
  • να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούμε,
  • να διαγράψετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν έχουμε πλέον νόμιμο λόγο για τη χρήση τους,
  • να μεταφέρετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε έναν νέο προμηθευτή (εάν υπάρχει),
  • να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα λόγω έννομου συμφέροντος (υπό τον όρο ότι οι λόγοι μας για την επεξεργασία δεν υπερισχύουν οποιασδήποτε επιφύλαξης των δικαιωμάτων απορρήτου των δεδομένων σας) ή να περιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη διαχείριση ενός παραπόνου σας,

μπορείτε να υποβάλετε ένα τέτοιο αίτημα στη σελίδα accelleron-industries.com Privacy. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να περιορίσουμε τα παραπάνω δικαιώματα για να διαφυλάξουμε το δημόσιο συμφέρον (π.χ. πρόληψη ή καταστολή εγκληματικότητας) και τα συμφέροντά μας (π.χ. διατήρηση νομικού προνομίου).
Σε περιπτώσεις όπου ζητήσαμε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των δεδομένων σας για συγκεκριμένο σκοπό, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό μπορεί να γίνει είτε πραγματοποιώντας σύνδεση στον λογαριασμό σας, ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο διαγραφής ή επισκεπτόμενοι τη σελίδα accelleron-industries.com Privacy. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για τον καθορισμένο σκοπό και θα τα διαγράψουμε.

Εάν επιθυμείτε να κάνετε μια καταγγελία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας υποβάλλοντας το αίτημά σας στη σελίδα accelleron-industries.com Privacy.

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας και να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τους δικτυακούς τόπους μας. Αυτό το κάνουμε αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις των χρηστών σε cookies και παρακολουθώντας τις τάσεις των χρηστών και τα πρότυπα του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες περιηγούνται στους δικτυακούς τόπους μας. Χρησιμοποιούμε cookies για να διακρίνουμε τους επισκέπτες μεταξύ τους, προσδίδοντας σε κάθε επισκέπτη ένα τυχαίο ανώνυμο αναγνωριστικό. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να μετράμε τους επισκέπτες, να κατανοούμε τη δημοτικότητα του περιεχομένου μας και να μαθαίνουμε πώς οι διαδικτυακοί επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας.

Μπορείτε αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας προκειμένου να αρνείται όλα τα cookies ή να το αναφέρει όταν αποστέλλεται ένα cookie. Ωστόσο, ορισμένες λειτουργίες ή υπηρεσίες στους δικτυακούς τόπους μας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά χωρίς cookies.

Cookies ειδικά για την ιστοσελίδα της Accelleron


Ο ιστότοπος της Accelleron χρησιμοποιεί τόσο cookie "πρώτου μέρους" (cookies που ορίζονται από την ιστοσελίδα της Accelleron) όσο και cookie "τρίτου μέρους" (cookies που έχουν οριστεί από έναν ιστότοπο τρίτου μέρους που παρέχει μια υπηρεσία για τον ιστότοπο της Accelleron). Χρησιμοποιούμε cookies πρώτου μέρους για την αποθήκευση προτιμήσεων, την παρακολούθηση των τάσεων και των προτύπων των χρηστών με τη βοήθεια των παρόχων στατιστικών στοιχείων ιστού και για την αποθήκευση δεδομένων που χρειάζονται καθ 'όλη την επίσκεψή σας στον ιστότοπο (για παράδειγμα, περιεχόμενο του καλαθιού αγορών σας). 

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα cookies στατιστικών στοιχείων διαδικτύου που χρησιμοποιούνται από τον δικτυακό τόπο της Accelleron.

Πάροχος cookie

Είδος cookie

Σκοπός του cookie

Google Analytics

Πρώτου μέρους

Στατιστικές αναλύσεις διαδικτύου (ανώνυμα στατιστικά στοιχεία χρήσης)

New Relic

Πρώτου μέρους

Παρακολούθηση επιδόσεων (ανώνυμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με το πόσο γρήγορα φορτώνονται οι σελίδες μας για χρήστες από διαφορετικά μέρη του κόσμου)

Optimizely

Πρώτου μέρους

Δοκιμή A/B για νέα χαρακτηριστικά του ιστοτόπου

Crazy Egg

Πρώτου μέρους

Ανάλυση συμπεριφοράς χρηστών (ανώνυμα δεδομένα σχετικά με την αλληλεπίδραση των χρηστών με τη σελίδα)

Wiredminds

Πρώτου μέρους

Ανώνυμα προφίλ χρήσης για σκοπούς ανεύρεσης νέων πελατών (προσδιορίζει από ποιες εταιρείες είναι οι επισκέπτες μας)

Pardot από τη SalesForce

Πρώτου μέρους

Ανώνυμα προφίλ χρήσης για σκοπούς ανεύρεσης νέων πελατών και διαχείρισης διαφημιστικών εκστρατειών

MarketoΠρώτου μέρουςΑνώνυμα προφίλ χρήσης για σκοπούς ανεύρεσης νέων πελατών και διαχείρισης διαφημιστικών εκστρατειών 

Salesforce Cloud Marketing

Πρώτου μέρους

Υπηρεσία αυτοματοποίησης μάρκετινγκ. Παρακολουθεί τη δραστηριότητα από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μέσω των διαδικτυακών μας καναλιών.

 

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική


Σημειώστε ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα αλλάζει κατά καιρούς. Αναμένουμε ότι οι περισσότερες από αυτές τις αλλαγές θα είναι ήσσονος σημασίας, αλλά ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές που θα είναι πιο σημαντικές. Όπου ενδείκνυται και είναι δυνατόν, θα σας ειδοποιήσουμε για τέτοιες αλλαγές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάθε ανανέωση της παρούσας Πολιτικής θα σημειώνεται στο επάνω μέρος της σελίδας.

Στοιχεία επικοινωνίας


Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση, παρακαλείστε να τις υποβάλετε στη σελίδα accelleron-industries.com Privacy.